top of page

Služby

bBN.png

Naše ANGET jednotky aktuálně vyrábíme a nadále vyvíjíme a testujeme.

Vyrobené jednotky zkompletujeme a ověříme ve zkušebním provozu.

Následně je distribuujeme k zákazníkům. Zde je znovu zkompletujeme,

otestujeme provoz, rozjedeme a „předáme za provozu do provozu“.

Jednotky buď prodáme či pronajmeme.

Plánujeme jednotky i sami provozovat a realizovat tak činnost

technologických jednotek jako dodávanou službu.

 

Těší nás zahraniční zájem. Předpokládáme v budoucnu naše jednotky ANGET vyvážet.

Pro investory připravujeme „na klíč“:
 • konzultace k problematice, ukázky, doporučení a náměty, jak o celé investici přemýšlet

 • zpracování projektu, kalkulací, optimalizace nastavení vzhledem k představám

        a možnostem zákazníků, obslužnému regionu atp.

 • zpracování potřebných studií

 • jednání s úřady

 • vyjednání financování

 • výrobu a kompletaci zařízení

 • zkušební a reálný provoz a zapracování pracovníků

 • zajištění výstavby areálu, hal, zpevnění ploch, kompletní přípravu

   projektu po stavební stránce 

 • montáž zařízení, doplňkových strojů a zařízení (např. mechanické třídičky)

 • zajištění logistiky, tj. dodávání vstupních surovin ke zpracování a výkup či odebírání   finálních produktů na výstupu

 • pojištění zařízení i personálu

 • vyškolení a zapracování personálu na specifické situace, poskytování našich techniků, specialistů

 • kompletní údržbu, záruční i pozáruční servis

 • dodávky inovací, náhradních dílů

 • monitoring chodu technologie přes GPS

 • poradenství

Zpracujeme váš odpad

Nejsme jen výrobci a prodejci. Sami plánujeme provozovat technologii. V našich mobilních

i stacionárních ANGET jednotkách zcela ekologicky zpracujeme druhotné materiály.

Od plastů a pneumatik po čistírenské kaly i dřevěné železniční pražce.

Máme řešení i pro směsný komunální odpad, ropné kaly a „biohazard“. Podle požadavků můžeme zpracovat odpad na našem zařízení i přímo u vás. Koupíte si službu podle potřeby

a možností. Nemusíte vlastnit linku.

Hledáte řešení pro recyklaci vašeho odpadu?

Nabízíme výrobu a prodej ANGET jednotek – stacionárního či mobilního použití s patentovanou technologií TRIP. Určeny jsou pro menší obce (či seskupení v lokalitě),

pro města, pro investory, provozovatele skládek odpadů, čistírny odpadních vod, pro firmy produkující výše popsaný druh odpadu.

 

Spolupracovat můžeme i formou franšízy s kompletními službami. Denní zpracovatelskou
kapacitu nastavíme od 2 do 15 t na jednu jednotku. Vedle sebe pak může stát několik jednotek. Takže kapacita není zastropována.

Výstupy odebereme

Smluvně zajistíme našim zákazníkům výkup certifikované produkce z námi  dodaných technologických jednotek ANGET.

Chcete podnikat v oblasti recyklace odpadů?

Ale nechcete se zabývat svozem a sháněním odpadu – vstupních surovin? Nemusíte. Můžeme dodávat druhotnou odpadní surovinu v požadované formě přímo do vašeho zpracovatelského závodu. Plynule podle zpracovatelských kapacit.
Postaráte se jen o provoz vlastního zařízení. Starost o přísun suroviny ke zpracování a výkup finální certifikované produkce pro vás zajistíme.

Nenecháme vás v tom

Umístíme čidla a na dálku, budeme monitorovat chod technologie a bezpečnost provozu. Upozorníme na nebezpečí a změny.

Kompletní servisní služby

Při montáži a po zprovoznění technologie zajistíme kompletní zaškolení obsluhy. Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis včetně zpracování příslušné servisní dokumentace a plánů.

Díky našemu vývojovému týmu budeme nabízet i modifikace stávajících zařízení za účelem zvýšení produktivity či kvality.

Během provozu jednotek se budete moci spolehnout na průběžnou spolupráci i odborné poradenství členů našeho servisního týmu.

Spolupracujte s námi

bottom of page