top of page

Naše společenská odpovědnost 

Casual Business Meeting
enviromental odpovednost Anget Corporati

Společnost Anget Corporation a.s. se dobrovolně hlásí k plné společenské odpovědnosti ve všech hlavních zájmových oblastech. V technologické, ekonomické, sociální i environmentální.
 

Námi vyvíjené technologie se neustále zdokonalují. Jdeme s přírodou. Vracíme jí, co jsme použili.
Naše technologie respektují potřeby životního prostředí. Provozy dostáváme do pozitivních ekonomických čísel.

 

Jsme řádným zaměstnavatelem se sídlem

a odvodem daní v ČR. Postaráme se o lidi, o své zaměstnance.
 

Odpovědnost našeho holdingu a udržitelnost podnikání vnímáme jako klíčové a proto se vedení společnosti rozhodlo přispět k rozvoji ochrany životního prostředí s nadnárodním přesahem.

Cílem společnosti Anget Corporation a.s. je chovat se odpovědně vůči svým klíčovým partnerům, zákazníkům, zaměstnancům, investorům a dalším dodavatelům. Celkové řízení společnosti zahrnuje tvorbu zisku s ohledem na ekologickou udržitelnost a ochranu životního prostředí.

 

Upřednostňujeme dlouhodobou prosperitu

a hospodaření v souladu s etickými a morálními principy vůči celé společnosti.
Se silnou společenskou odpovědností jsme se již rozhodovali při výběru našeho podnikání. A to nejen předmětem činnosti, ale i jeho formou naplnění. Právě proto se věnujeme aktuálně zpracovávání odpadu na využitelné suroviny.

 

Odpadní látky jsou pro nás „zlatem“, naší vstupní surovinou. Plasty, pneumatiky a další suroviny tak nevidíme pouze jako odpad, ale jako výzvu pro další, nutné zpracování.

odpovědnost Anget Corporation
1_edited.jpg

Dáváme příležitost znovupoužití odpadu. Ani nám se nelíbí pštrosí přístup - plasty zahrabávat

a polovičatě likvidovat. Naopak považujeme za naprosto nutné posílit cirkulární ekonomiku.
 

Naše technologie dávají našim partnerům doma

i ve světě příležitost znovu a efektivně využívat například tuny zapomenutých pneumatik.

Směsný odpad, plasty, dřevěné železniční pražce.

 

Řešíme Nerudovské: ‚‚Kam s ním‘‘?
Věřte, že čísla o poničeném životním prostředí jsou alarmující. V mnoha ukazatelích jsme to jako civilizace už prošvihli.

 

Ale my dnes nestrašíme. Sedáme k pomyslným veslům, spojujeme lidský um.

 

Pomocí sofistikovaných a zodpovědně propracovaných technologií vracíme přírodě zpět její zdroje a reálně snižujeme uhlíkovou stopu.

Bez zajištění energie to už dnes vyspělá společnost neumí. Můžeme být
však při jejím zeleném zajištění výrazně šikovnější. Nečekáme, až nás 

k těmto změnám přitlačí legislativa. 

Společenská odpovědnost a zejména ta k životnímu prostředí, je díky
našemu hlavnímu zaměření součástí naší vize, strategie i cílů.

Má celosvětový rozměr.

Zajímejte se. Podpořte nás a přidejte se.

bottom of page