top of page

Odpadové hospodářství

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo
povinnost se jí zbavit.
Nebezpečný odpad je takový odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných
vlastností, podle mezinárodního členění. (Mezinárodní definice).
Splácejme společně přírodě náš dluh.
Jako lidstvo neproděláme.

ODPADOVĚ HOSPODÁŘSTVÍ: About
Nakládání s odpady

Výzvou jsou odpady

v oceánech

Naším významným cílem je výstavba technologických celků v zahraničních přístavních městech.

 

Zde se bude zpracovávat plastový odpad, který nyní zamořuje světové oceány.

Jsme si vědomi, že to bez dalších partnerů se silnou logistickou podporou a dostatečným kapitálem nepůjde.

Proto zveme k realizaci tohoto náročného projektu organizace, které se již odstraňováním odpadu ze světových moří a oceánů zabývají.

Díky propojení s naší technologickou návazností se tak z odpadu může stát na mnoha místech světa využitelná surovina.

Nabízíme řešení.

Image by Dustan Woodhouse
Sn%2525C3%2525ADmka%252520obrazovky%2525202021-01-22%252520o%25252012_edited_edited.jpg

Velký pacifický odpadkový pás

Great Pacific Garbage Patch v blízkosti Havajských ostrovů

Na hladině Tichého oceánu se rozkládá na ploše o velikosti Francie, přibližně 1,6 miliónu m2 .

 

Zasahuje do hloubky třiceti metrů a jeho velikost se mění v závislosti na směru mořských proudů.

 

Fakticky vznikl ostrov odpadků, který plave oceánem. Hovoří se o něm jako o osmém kontinentu světa.

Odpadkový pás je tvořen převážně z plastů, chemických zbytků a zvířat, která jsou do odpadků zaklíněná. Čtyři pětiny odpadu pochází z pevniny, zbytek z lodí. 

 

Dostředivá síla pomalu nasává odpad směrem

k centru této spirály, která je zřejmě jednou

z největších známých na světě: její obvod měří

22 200 kilometrů a má asi 3,4 miliony km2 .

Jižní Korea

Jižní Korea - největší smetiště na světě (rok 2018).

 

Ročně zde naroste skládka o 6,3 miliony tun odpadu, tj. 20 tisíc tun za každý den, což je 14 tun za každou minutu.

Sn%C3%ADmka%20obrazovky%202021-01-22%20o

A v čem jsme jedineční?

 

To jedinečné vymyslela dávno příroda. Když lidstvo z přírody jen bere, uvádí svět do nerovnováhy. Jedinečné je, že jsme našli cestu, jak ono bohatství z přírody vyrvané,

opět vracet. Použité výrobky zpracujeme, vrátíme na „počátek“ jeho cesty využití

a opět využijeme. Planeta nemusí své zdroje stále jen vydávat.
 

Jedinečná je naše odvaha. Spojily nás myšlenky a důvěra. Otevřeli jsme srdce i oči. Nebojíme se. Přírodní zákon o zachování hmoty a energie zafungoval.

A příroda je na naší straně. Svět je krásný a my jsme u toho.
 

Nadšenější a hrdější. Navíc máme poselství pro ekonomy. Když něco zahrabete, stojí vás to peníze. Když z toho uděláte surovinu, vydělá to minimálně na své další zpracování. „Ekologické“ má naději být ekonomické.

Jedinečný je tedy i tento „bod zvratu“.
 

Cítíme se jako borci. Víme, že do cílové pásky je ještě daleko. „Až praxe ukáže!“, říkali nám ve školách. A tak se chceme přesvědčit.
 

Podnikáme s radostí a transparentně.
Prosperujeme. Prosperujte s námi. Nemůžeme udělat chybu.
Svět je krásný.
Svět je stále ještě krásný.

I naše společnost se úspěšně zapojila do řešení problematiky odpadového hospodářství. Naše jednotky ANGET v mobilní nebo stacionární podobě mohou řešit problematiku malých obcí, firem a menších ČOV přímo na místě.


Naší vlajkovou lodí jsou naše recyklační patentované jednotky ANGET, které fungují na bázi TRIP. Jsou účinnější než dosavadní technologie a jsou pro životní prostředí zcela bezpečné.  

 

Odpad dnes už nemusíme zahrabat, či spálit. Může být zcela využit. Například na výrobu tepla, elektřiny, hnojiva, bio pohonných hmot, ve stavebnictví,

v petrochemickém průmyslu. Jinými slovy. Může být zpět ten kelímek, ve kterém byl původně ten dobrý jogurt.

bottom of page