top of page

ANGET ... budoucnost začala

Snímka obrazovky 2021-04-15 o 9.45.51.pn

Kdo jsme, naše cíle

Vyvíjíme, zavádíme a provozujeme nové ekologické technologie, které nahrazují nebo doplňují stávající výrobní a recyklační procesy. Vše zcela s ohledem na životní prostředí a při zachování bezpečnosti, kvality a ekonomické únosnosti.

Business Meeting

Anget Corporation a. s.

Realizujeme svou činnost v odpadovém hospodářství a energetice.

 

Klademe velký důraz na ochranu životního prostředí, inovaci a bioprodukci.

Nabízime svým zákazníkům komplexní služby.

Napřímo či prostřednictvím svých dceřiných společností.

 

Naše činnost nekončí prodejem fungující technologie, produktu či služby. Tím u zákazníka začíname. Navazujeme celým komplexem služeb.

 

Výsledkem pak vždy musí být společenský prospěch, spokojený zákazník s kompletním servisem ke všem technologiím, produktům

a službám.

Jsme vývojářem

Realizujeme vlastní výzkum a vývoj. Jsme tedy nejen výrobcem ale i nositelem inovací.
 

Přicházíme s technologií tepelného přepracování produktů – TRIP.

Podporujeme a navazujeme na technologie zaměřené na vývoj a realizaci inovativních, čistě ekologických či biologických technologií.

Chováme se partnersky.


Brzká budoucnost těchto technologií výrazně pozitivně ovlivní životy každého z nás.

Myslíme na oblasti zatížené odpady, v České republice, v Evropě, v Africe i Americe. Naše technologie vyvíjíme i pro specifická prostředí.

Business Meeting
Brainstorming

Směřujeme

k ekologičtější

domácí energii

Jedním z našich cílů je vybudovat do roku 2022

na území České republiky několik závodů

na zpracování plastového, směsného odpadu, použitých pneumatik či kalů z čistíren odpadních vod a dalších materiálů.
 
Zapojíme se do sanace stávajících skládek odpadu. Přispějeme k prostředí bez hromad odpadků, bez jejich spalování či zasypávání na skládkách.

 

Podpoříme tak trend směřující ke zlepšení

a následně k trvale udržitelnému stavu životního prostředí.
 
Naše vize je podstatně silnější.

V oblasti odpadů je náš technologický svět postavený na čistější energii z obnovitelných zdrojů s vysokou efektivitou využití.

Zaujaly vás naše myšlenky a plány?

Seznamte se s našimi technologiemi a službami.

Vnímáme zájem odborníků i podporu veřejnosti.

Potřeby planety jsou nám blízké.

Těšíme se na spolupráci.

bottom of page