top of page

Ochrana osobních údajů

K ochrana osobních údajů a informací přistupujeme s plnou vážností a respektem.
Je to součást naší odpovědné komunikace s odbornou veřejností. Informace o lidech a subjektech získané při spolupráci považujeme za důležité a zároveň plně důvěrné. Proto klademe zvláštní pozornost na bezpečnost při jejich získání zpracování, zacházení s nimi a ukládání.
Vaše osobní údaje zpracováváme plně v souladu s platnými právními předpisy, týkající se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Zároveň zajišťujeme odpovědný výběr smluvních partnerů, kteří by se mohli potenciálně s údaji, jež podléhají režimu ochrany, při naší vzájemné spolupráci, setkat. Budeme-li spolupracovat, vždy budete vědět jaké osobní údaje o vás máme, jak jsou zabezpečeny a jak je s nimi nakládáno.

 

Garantujeme dodržování všech pravidel, kterými jsme se k ochraně vašich dat smluvně zavázali. Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci i spolupracující externí partneři jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti.
 

Používáme pouze osobní údaje a informace, které jsou potřeba pro využívání našich služeb, popřípadě navázání spolupráce. Poskytnutí osobních údajů je nutné a bez jejich poskytnutí nemůže společnost plnit své smluvní povinnosti. Jasně však dáte souhlas s rozsahem i užitím údajů. Důvěřujte nám a my budeme stejnou důvěrou oplácet zacházení s údaji o nás.
 

GDPR je detailně zpracováno do samostatného interního dokumentu a je funkčně zapracováno do všech naši procesů. V případě zájmu detailní způsob práce s osobními údaji naši partnerům poskytneme na vyžádání.
 

Důvody práce s osobními údaji mohou být různé. Kontaktujeme se, komunikujeme, vedeme obchodní jednání, zpracováváme pro Vás nabídky, vedeme účetnictví, sepisujeme smlouvy, předáváme si vzájemně množství dokumentace. Vždy však chráníme soukromí zúčastněných osob i spolupráci s obchodními partnery.
 

Veškeré osobní údaje a informace jsou zabezpečeny zákonnými standardními postupy a technologiemi. S vašimi osobními údaji pracujeme po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu získání. Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo skartovány.

 

Správce údajů:

 

Anget Corporation a.s.
Tř. Maršála Malinovského 884, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 09919988, www.angetcorporation.cz

bottom of page